Jońscy filozofowie przyrody

Piereszymi naukowcami starożytnej Grecji byli Jońscy filozofowie przyrody
Stosunkowo łagodny klimat Grecji i względnie dobre warunki natury materialnej umożliwiały rozwarzania natury mniej lub bardziej ogólnej

Łagodny klimat

Tales z Miletu(620-540)

Pierwszym znanym z nazwiska filozofem przyrody był Tales z Miletu.
Był on bogatym kupcem. Do historii nauki przezeszedł jako twórca twierdzenia o odcinakch w kącie i wynalzca opartych na tym twierdzeniu metod pomiarów. Interesował się też zaćmieniami Słońca. Jako podstawową substancje, z której pochodzą wszystkie inne obiekty wskazywał wodę

Anaksymander z Miletu (610-545)

Twórca pierwszej kosmogenezy niereligijnej. Uważał, że piewotna substancja była inna niż znane nam obecnie substancje. Z substancji tej wydzieliły się inne substancje

Anaksymenes z Miletu (585-525 p.n.e)

Uważał że prasubstancją jest powietrze, które zmieniając gęstość zmienia swoje właściwości

Heraklit z Efezu

Za prasubstancje uważał ogień. Jest twórcą słynnego powiedzenia Wszystko płynie